Regler

 • GENERELT 
 • Det er ikke tilladt at begynde dit fiskeri før du har købt et fiskekort.
 • Du må max. have 1 gæst med der ikke fisker, pr. købt fiskekort. Er man en gruppe skal hver anden person købe fiskekort. Gæsten skal opholde sig sammen med den pågældene fisker og ikke spærre fiskepladser.
 • Der må fiskes med en fiskestang pr. købt fiskekort. Der må fiskes med en krog pr. stang. (ikke flere kroge op af linen.)
 • Der må ikke forfodres før eller  under ørredfiskeri og der må ikke fiskes med levende agn. (Orm er tilladt)
 • Det er kun ørred-arter der må tages med hjem alle andre arter i søen skal genudsættes så som: geder, carper, suder, skaller, muslinger og krebs.
 • Fisk må kun renses ved rensebordet og ikke i søen.
 • Ryd altid op efter dig selv og benyt de opstillede skrældespande.
 • Hunde må ikke medtages på området.
 • Musik og støjende adfærd er ikke tilladt
 • Der må IKKE grilles på området.

 • BØRNESØEN 
 •  Det blå familiekort gælder KUN til Børnesøen. Der kan ikke fiskes videre i den store sø.
 • Kun fiskeri for børn under 12 år ifølge med 1 voksen (over 18 år.) Børn SKAL være under opsyn.
 • Max 1 gæst pr. familie. (gæsten må ikke fiske.)
 • Fiskekort til Børnesøen kan kun købes i Kioskens åbningstid.
 • Der må kun fiskes med enkeltkrog og bobleflåd.
 • Alle ørred skal hjemtages - ingen genudsætning.

 


 • ØRREDRegnbueoerred
 • Alle ørredarter må fanges efter overstående regler for fiskeri generelt.
 • Ørreden aflives straks efter fangst og skal hjemtages.
 • Fisk der svømmer i vandkanten må ikke tages med net. De skal selv bide på krogen


 • STØRstør
 • Stør skal altid genudsættes. Tyveri eller aflivning af stør fra søen vil medføre en afgift på 400 kr. pr. kg og en bortvisning for altid.
 • VI STILLER KRAV TIL DIT GREJ TIL STØRFISKERI:
 • Stænger: skal have en kastevægt der går op til 60 gr. Spørg i butikken ved tvivl. Ingen fluestænger UL-grej eller andet.
 • Kroge: Der må kun fiskes med enkeltkrog uden modhage .Cirkelkroge er forbudt.
 • Forfang: De yderste 2 meter skal være     monofil/fluorocarbon på mindst 0.40 mm. da støren kan skære sig på tynde liner.
 • Line: Hovedlinen skal være mindst 0.40 mm. monofil-line eller 0.25 mm. fletline.
 • HÅNDTERING:
 • Fisken må under ingen omstændigheder håndteres i gællerne.
 • Løft ved greb om haleroden og støt under buen med den anden hånd. Alt skal foregå i knæhøjde. .
 • Afkrogning af støren skal altid være på en afkrogningsmåtte. Fejlkrogede stør skal afkroges i vandet og må ikke tages på land.
 • Foto af fangst foregår altid helt nede i knæ med afkrogningsmåtten under fisken. Fisken må max løftes 50 cm over måtten.
 • Vejning må kun ske ved brug af vejeslynge. Det er strengt forbudt at bruge ikea-poser/afkrogningsmåtter eller lign.
 • Genudsætning af støren skal foregå   nænsomt og støren skal holdes i vandet til den selv svømmer fri.

Ugens Vejr

Poppelsøen tilbyder

 • Størfiskeri i særklasse.

 • Ørredfiskeri med velsmagende ørred.

 • Grejbutik med stort udvalg af fiskegrej.

 • Hyggelige omgivelser, i smuk natur.

 • Kiosk og Toiletfaciliteter

 • Udlejning af klargjorte stænger