Ørred og Stør fiskeri

Regnbueoerred 

ØRRED  FISKERI

Forår:  Når vandtemperaturen når de 7 grader begynder fiskene at blive aktive og fighter bedre. Hovedsageligt er det nemmest at få bid hvis der fiskes på 1½ - 2 meters dybde. Den aktive form for fiskeri giver bedst, hermed menes at agnen skal bevæge sig i vandet, uanset om det er Power Bait, orm eller lignende. Power Bait er også ret effektivt. Farven på Power Bait kan variere fra dag til dag. Fiskemetode for Power Bait: Linen føres gennem bobbelflåddet og herefter bindes krogen på. Gerne en enkeltkrog str. 6. Et splithagl monteres ca. 30 cm foran krogen. Power Bait skal rulles mellem 2 håndflader så den får dråbefacon. 

Sommer Når vendtemperaturen når over de 22 grader om sommeren bliver ørredene ekstremt sløve og det kan være sværer at få dem til at bide på. Fisk gerne dybt nede ca. 180 cm og stil dig der hvor vi har cirkulation i vandet fra vores pumper under de 2 broer.

Efterår:  Når temperaturen er på ca. 14 – 15 grader begynder fiskene at søge efter føde lige under vandoverfladen. Så er det Jig tid. Når man ser en fisk vende rundt, er det spændende at kaste Jiggen ud efter pic2 fangerfisken og starte indspinding med det samme så Jiggen går lige under overfladen. Ofte ses der en trykbølge efter Jiggen. Når man mærker hugget skal der ikke gives tilslag før der mærkes et jævnt træk i stangen. Nu er det tiden hvor Power Bait skal flyde i overfladen af vandet og trækkes langsomt ind. Når fisken går op og tager Power Baiten skal indspindingen stoppes, så fisken kan sluge Power Baiten. Herefter gives modhug. Og nu til min form for ynglingsfiskeri, nemlig fluefiskeriet. Den bageste ende af søen er min foretrukne fiskeplads, idet fiskene foretrækker at jage efter små vanddyr i det lave vand. Små fluer eller almindelige iglefluer er rigtigt gode. Nogle dage er det små nyk der skal til og andre dage skal der fuld fart over fluen. Spinnefiskeriet har også sine gode dage, specielt til tidlig morgenfiskeri og aftenfiskeri. På regn- og gråvejrsdage kan de også give gode resultater.

Vinter: Når vandtemperaturen igen daler kraftigt til under 7 grader skal fiskene tages helt nede på bunden. Næsten alt liv forsvinder fra overfladen. Her er det godt at bruge Toby Blink på 7 gram. Den kpic3 fangeran spinnes langsomt ind og samtidigt bevæge sig meget i vandet. Power Bait på bunden er også en god fiskemetode. Det kan gøres med bly og en lille stump line som er ca. 30 cm. Gennemløber og spinner kan også have sine gode dage, hvis de fiskes dybt og langsomt. Fluefiskeriet skal fiskes med synkeline og fluen skal være lidt større på denne årstid. Farven skal være kraftig.

RegnbueørredRegnbueoerred

Guldørred Guldoerred


 

hjemmeside regler siberian sturgeon
STØR  FISKERI

hjemmeside smeltStørfiskeriet ved Poppelsøen er utroligt fascinerende uanset hvilken tid på året du fisker. Størene befinder sig bedst på bunden, hvor de søger føde. Dette gør de hele året rundt, uanset om det er vinter eller sommer.! Husk alle stør skal genudsættes.

Du skal lave et bundrig med et tungt lod på ca. 40 gram. De sidste 2 meter line ned til krogen SKAL være monofil-line eller fluorocarbon - ingen spunden line. Husk ingen modhager på krogen. siden eller spørg i butikken.  Dernæst sætter du en smelt på og sørger for at krogspidsen er fri. Kast ud til det spot du vil fiske på og stram linen op, så du har direkte kontakt til din agn. Når så du ser der er hug, er det vigtigt du er så tæt på din stang, så du kan  reagere hurtigt og give tilslaget på det helt rigtige tidspunkt. Tilslaget være kontant og skal gives når der kommer et "træk" som kan ses på din stangspids. Du vil efterhånden danne dig dine egne erfaringer om hvornår tilslaget skal gives og dette er med til at gøre fiskeriet sjovt og lærerigt. 

 • VI STILLER KRAV TIL DIT GREJ TIL STØRFISKERI:
 • Stænger: skal have en kastevægt der går op til 60 gr. Spørg i butikken ved tvivl. Ingen fluestænger UL-grej eller andet.
 • Kroge: Der må kun fiskes med enkeltkrog uden modhage .Cirkelkroge er forbudt.
 • Forfang: De yderste 2 meter skal være     monofil/fluorocarbon på mindst 0.40 mm. da støren kan skære sig på tynde liner.
 • Line: Hovedlinen skal være mindst 0.40 mm. monofil-line eller 0.25 mm. fletline.
 • HÅNDTERING:
 • Fisken må under ingen omstændigheder håndteres i gællerne.
 • Løft ved greb om haleroden og støt under buen med den anden hånd. Alt skal foregå i knæhøjde. .
 • Afkrogning af støren skal altid være på en afkrogningsmåtte. Fejlkrogede stør skal afkroges i vandet og må ikke tages på land.
 • Foto af fangst foregår altid helt nede i knæ med afkrogningsmåtten under fisken. Fisken må max løftes 50 cm over måtten.
 • Vejning må kun ske ved brug af vejeslynge. Det er strengt forbudt at bruge ikea-poser/afkrogningsmåtter eller lign.
 • Genudsætning af støren skal foregå   nænsomt og støren skal holdes i vandet til den selv svømmer fri.

BelugastørBelugast0r

Belugastøren stammer fra området omkring Sortehavet og Det Kaspiske Hav, og det er først i 2011, at de første belugastører er sat ud i et par danske put & take-søer. Det er en vandrefisk, der gyder i floderne og vokser op i brak- eller saltvand. Det er den største af alle størarter, og den kan blive op til 8 meter og veje 3.200 kg. Belugastøren er en grådig rovfisk, der fighter godt, så endelig husk at stille bremsen, så den kan trække line ud under fighten. Ofte springer den fri af vandet under fighten. Den kan kendes fra de andre størarter i Poppelsøen på bl.a. sin brede mund. 

 

 

DiamantstørDiamantstoer

Diamantstøren stammer fra området omkring Det Kaspiske Hav og Sortehavet. Ligesom de fleste andre størarter gyder de i ferskvand, men vokser normalt op i brakvand. Det er en af de mindre størarter, der kun bliver godt 2 meter lang og ca. 100 kg. Diamantstørerne i Poppelsøen blev udsat i Poppelsøen i eftersommeren 2011.

 

Sibirisk StørSibirisk st0r

Den sibiriske stør stammer, som navnet antyder, fra Sibirien. Arten kan blive mere end 2 meter lang og veje mere end 200 kg. I modsætning til de fleste andre stører lever de hele deres liv i ferskvand. Der er udsat 12 sibiriske stører på op til knap 8 kg i Poppelsøen. Ugens Vejr

Poppelsøen tilbyder

 • Størfiskeri i særklasse.

 • Ørredfiskeri med velsmagende ørred.

 • Grejbutik med stort udvalg af fiskegrej.

 • Hyggelige omgivelser, i smuk natur.

 • Kiosk og Toiletfaciliteter

 • Udlejning af klargjorte stænger