Regler

 

 • Der må kun fiskes med èn fiskestang pr. indløst fisketegn, men der må gerne skiftes mellem flere stænger.

 • Der må kun medtages 1 gæst pr. betalende kort. Gæsten skal være ved den pågældende fisker, så vedkommende ikke spærre fiskepladser. Når fisketiden er udløbet skal området forlades, eller der skal indløses nyt fisketegn.

 • Der må ikke bruges levende fisk til agn.

 • Der må ikke forfodres før og under fiskeri.

 • Der må kun fiskes med et stk. krog pr. stang.

 • Søens naturlig fiskebestand og fejlkroget fisk skal genudsættes i søen.

 • Alle stør skal genudsættes, overholdes dette ikke skal fiskens værdi betales i erstatning. Sandart kan hjemtages efter de gældende regler på fisketegnet.

 • Hjælp med at værne om naturen, her ved Poppelsøen. Der er et rigt dyreliv, så vis hensyn!

 • Lad være med at smide kroge med orm / powerbait på, det er synd for fuglene.

 • Hunde må ikke medtages på området.

 • Ryd altid op efter dig selv, og forlad området rent og pænt, benyt de opsatte skraldespande.

 • Der må ikke graves efter orm på området.

 • Brug venligst det opstillede toilet.

 • Fisk må kun renses ved den indrettede renseplads, og ikke i søen.

 • Musik og støjende adfærd vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra området.

 • Beplantningen må ikke beskadiges.

 • Der må grilles hvis grillen opsættes på sten eller lign. så græs og beplantning ikke tager skade.

 • Alle former for køretøjer samt cykler, skal stilles på P-området.

Al færdsel på området efter solnedgang Strengt FORBUDT, uden forudgående aftale.

 

Fangstregler for stør

Vi ser meget gerne du bruger en afkrogningsmåtte til størfiskeriet - fås i PoppelShoppen for kun 79.-

 • Alle stør skal genudsættes
 • De yderste 1,5 m. line skal være monofil-line (nylon line) på min. 0,30 mm., da størerne ellers kan skære sig alvorligt på linen. (Vejledning i kiosk ved tvivl)

 • Foto af fisken skal foregå nede i knæ, så du beskytter støren mod højt fald ved mistet greb

 • Aflivning eller forsøg på tyveri af stør medfører erstatningspligt optil 4000.- og bortvisning for evigt

 • Der må kun fiskes med enkeltkrog uden modhage. Se max størrelse på krog ved betalingstedet eller kiosken ved søen

 • Fisken skal løftes i fangstnet eller i haleroden. ( Ikke i gællerne )

 • Hvis fisken skal op på land til vejning/fotografering eller afkrogning, skal den lægges på en afkrognignsmåtte eller græsset og genudsættes hurtigst muligt

 • Vejning foregår kun i vejepose ( Ikke i gællerne )

 • Ingen stør indeholder rogn, da det er han fisk der er udsat

 • Fisken kan ofte virke træt efter en fangst og ligge stille i vandet optil 20 min.. Dette er helt normalt.

Spørg endelig i kiosken eller ring til Mogens på 40530689 ved yderligere spørgsmål omkring denne form for fiskeri

Det sker ved søen

Vejret fra DMI

Kom og se vores nye flotte fiskegrejsbutik ved søen
Mogens Petersen