Regler

 

 • Der må kun fiskes med èn fiskestang pr. indløst fisketegn, men der må gerne skiftes mellem flere stænger.

 • Der må kun medtages 1 gæst pr. betalende kort. Gæsten skal være ved den pågældende fisker, så vedkommende ikke spærre fiskepladser. Når fisketiden er udløbet skal området forlades, eller der skal indløses nyt fisketegn.

 • Der må ikke bruges levende fisk til agn.

 • Der må ikke forfodres før og under fiskeri.

 • Der må kun fiskes med et stk. krog pr. stang.

 • Søens naturlig fiskebestand og fejlkroget fisk skal genudsættes i søen.

 • Alle stør skal genudsættes, overholdes dette ikke skal fiskens værdi betales i erstatning. Sandart kan hjemtages efter de gældende regler på fisketegnet.

 • Hjælp med at værne om naturen, her ved Poppelsøen. Der er et rigt dyreliv, så vis hensyn!

 • Lad være med at smide kroge med orm / powerbait på, det er synd for fuglene.

 • Hunde må ikke medtages på området.

 • Ryd altid op efter dig selv, og forlad området rent og pænt, benyt de opsatte skraldespande.

 • Der må ikke graves efter orm på området.

 • Brug venligst det opstillede toilet.

 • Fisk må kun renses ved den indrettede renseplads, og ikke i søen.

 • Musik og støjende adfærd vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra området.

 • Beplantningen må ikke beskadiges.

 • Der må grilles hvis grillen opsættes på sten eller lign. så græs og beplantning ikke tager skade.

 • Alle former for køretøjer samt cykler, skal stilles på P-området.

Al færdsel på området efter solnedgang Strengt FORBUDT, uden forudgående aftale.

 

Fangstregler for stør

Vi ser meget gerne du bruger en afkrogningsmåtte til størfiskeriet - fås i PoppelShoppen for kun 79.-

 • Alle stør skal genudsættes
 • De yderste 1,5 m. line skal være monofil-line (nylon line) på min. 0,30 mm., da størerne ellers kan skære sig alvorligt på linen. (Vejledning i kiosk ved tvivl)

 • Foto af fisken skal foregå nede i knæ, så du beskytter støren mod højt fald ved mistet greb

 • Aflivning eller forsøg på tyveri af stør medfører erstatningspligt optil 4000.- og bortvisning for evigt

 • Der må kun fiskes med enkeltkrog uden modhage. Spørg evt. i kiosken.

 • Fisken skal løftes i fangstnet eller i haleroden. ( Ikke i gællerne )

 • Hvis fisken skal op på land til vejning/fotografering eller afkrogning, skal den lægges på en afkrognignsmåtte eller græsset og genudsættes hurtigst muligt

 • Vejning foregår kun i vejepose ( Ikke i gællerne )

 • Ingen stør indeholder rogn, da det er han fisk der er udsat

 • Fisken kan ofte virke træt efter en fangst og ligge stille i vandet optil 20 min.. Dette er helt normalt.

Spørg endelig i kiosken ved yderligere spørgsmål omkring denne form for fiskeri.

Det sker ved søen

Vejret fra DMI

Kom og se vores nye flotte fiskegrejsbutik ved søen
Mogens Petersen