Regler

FISKERI GENERELT

 • Det er ikke tilladt at begynde dit fiskeri før du har købt et fiskekort.
 • Du må max. have 1 gæst med der ikke fisker, pr. købt fiskekort.  Gæsten skal opholde sig sammen med den pågældene fisker og ikke spærre fiskepladser.
 • Der må fiskes med en fiskestang pr. købt fiskekort. Der må fiskes med en krog pr. stang. (ikke flere kroge op af linen.)
 • Der må ikke forfodres før eller under fiskeriet under ørredfiskeri og der må ikke fiskes med levende agn. (Orm er tilladt)

ØRRED

 • Alle ørredarter må fanges efter overstående regler for fiskeri generelt.
 • Ørreden aflives straks efter fangst og skal hjemtages.
 • Fisk der svømmer i vandkanten må ikke tages med net. De skal selv bide på krogen.

STØR

 • FANGST
 • Støren løftes ved fast greb om haleroden og støttes med den anden hånd under buen. Alt skal foregå nede i knæ højde i tilfælde af at du taber støren. Det er strengt forbudt at løfte støren i gællerne. Hvis du vælger at bruge fangstnet SKAL det være et stort finmasket & knudeløst net - alt andet vil skade fisken.
 • Har du spørgsmål til nedestående regler kan du spørge i butikken.
 • Aflivning eller forsøg på tyveri af stør medføre bortvisning og erstatningspligt op til 7500 kr. pr. stør.
 • Da støren er en fisk der skal genudsættes, er det vigtigt at den bliver behandlet ordenligt så den får færrest mulige skader. Du er forpligtet til at læse og forstå disse regler inden du går igang. 
 • FOTO AF FANGST.
 • Fotografering af fisken foregår ALTID HELT NEDE I KNÆ med en afkrogningsmåtte under i tilfælde af du miste grebet på fisken. Max løft støren 30cm over måtten.
 • STØRGREJ
 • Kroge: Der må kun fiskes med enkeltkrog uden modhage på. (Kan klemmes ind med en tang.) Cirkelkroge er forbudt.
 • Forfang: De yderste 2 m line skal være monofil på min 0,35 mm da støren kan skære sig på tynde liner.
 • Line: Hovedlinen skal min. være 0,40 monofil-line eller 0,17 mm fletline.
 • Stænger: Stangen skal have en min. kastevægt der går op til 60gr. Det vil sige at har du en stang der hedder fra 20-60gr. i kastevægt, er dette okay. Kraftigere stænger anbefales.
 • UL- stænger og fluestænger må man ikke bruge.
 • Agn til stør skal overholde følgende: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Brug_af_agn_i_lystfiskersoeer.aspx
 • AFKROGNING
 • Når fisken kommer op af vandet og skal have krogen ud af munden SKAL støren ligges på en afkrogningsmåtte. Disse kan lånes gratis foran butikken. Fejlkrogede stør skal afkroges i vandet og må ikke tages på land.
 • VEJNING
 • Må kun vejes i en vejeslynge, ikke i en IKEA pose eller lign. 
 • Det er forbudt at veje den i gællerne eller lign.
 • GENUDSÆTNING
 • Alle stør skal genudsættes og fisken skal være så kort tid på land som muligt. 

 


ANDRE ARTER

 • Det er kun ørred-arter der må tages med hjem alle andre arter i søen skal genudsættes så som: geder, carper, suder, skaller, muslinger og krebs.
 • Vi anbefaler ikke at fiske efter disse arter, da det er ørred og stør der er den største bestand af.

NATUREN

 • Ryd altid op efter dig selv og benyt de opstillede skrældespande.
 • Fisk må kun renses ved rensebordet og ikke i søen.
 • Hunde må ikke medtages på området.
 • Musik og støjende adfærd er ikke tilladt
 • Hvis i vil grille skal grillen sættes på sten-stien og ikke i græsset.

 

Ugens Vejr

Poppelsøen tilbyder

 • Størfiskeri i særklasse.

 • Ørredfiskeri med velsmagende ørred.

 • Grejbutik med stort udvalg af fiskegrej.

 • Hyggelige omgivelser, i smuk natur.

 • Café og Toiletfaciliteter

 • Familievenlige omgivelser, med plads til alle

 • Grillplads og plads til selskaber og udflugter