Regler

FISKERI GENERELT

 • Det er ikke tilladt at begynde dit fiskeri før du har købt et fiskekort.
 • Du må max. have 1 gæst med der ikke fisker, pr. købt fiskekort.  Gæsten skal opholde sig sammen med den pågældene fisker og ikke spærre fiskepladser.
 • Der må fiskes med en fiskestang pr. købt fiskekort. Der må fiskes med en krog pr. stang. (ikke flere kroge op af linen.)
 • Der må ikke forfodres før eller under fiskeriet under ørredfiskeri og der må ikke fiskes med levende agn. (Orm er tilladt)

ØRRED

 • Alle ørredarter må fanges efter overstående regler for fiskeri generelt.
 • Ørreden aflives straks efter fangst og skal hjemtages.
 • Fisk der svømmer i vandkanten må ikke tages med net. De skal selv bide på krogen.

STØR

 •  Da størren bliver genudsat flere gange her i søen, er det vigtigt at den bliver behandlet ordenligt så den får færrest muligt skader, derfor skal du læse og forstå disse regler inden du går igang. 
 • Aflivning eller forsøg på tyveri af stør medførre bortvisning og erstatningspligt op til 7500 kr. pr. stør.
 • Har du spørgsmål til nedestående regler kan du spørge i butikken. 

STØRGREJ

 • Kroge: Der må kun fiskes med enkeltkrog uden modhage på. (Kan klemmes ind med en tang.) Cirkelkroge er forbudt!
 • Forfang: De yderste 2 m line skal være monofil på min 0,35 mm da størren kan skærre sig på tynde liner.
 • Line: Hovedlinen skal min. være 0,35 monofil-line eller 0,17 mm fletline.
 • Stænger:  Stangen skal have en min. kastevægt der går op til 40gr. Det vil sige at har du en stang der hedder fra 10-40gr. i kastevægt, er dette okay.
 • UL- stænger og fluestænger må man ligeledes heller ikke bruge.

FANGST

 • Støren løftes ved fast greb om haleroden og støttes med den anden hånd under buen. Alt skal foregå nede i knæ højde i tilfælde af at du taber støren. Det er strengt forbudt at løfte støren i gællerne. Hvis du vælger at bruge fangstnet SKAL det være et stort finmasket & knudeløst net - alt andet vil skade fisken.

AFKROGNING

 • Når fisken kommer op af vandet og skal have krogen ud af munden SKAL den ligges på en afkrogningsmåtte. Disse kan lånes gratis foran butikken.) Fejlkrogede stør skal afkroges i vandet og må ikke tages på land.

FOTO AF FANGST

 • Fotografering af fisken foregår ALTID HELT NEDE I KNÆ med en afkrogningsmåtte under fisken i tilfælde af du skulle tabe fisken. 

VEJNING

 • Må kun vejes i en vejeslynge, ikke i en IKEA pose eller lign. 
 • Det er forbudt at veje den i gællerne eller lign.

GENUDSÆTNING

 • Alle stør skal genudsættes og fisken skal være så kort tid på land som muligt. 

ANDRE ARTER

 • Det er kun ørred-arter der må tages med hjem alle andre arter i søen skal genudsættes så som: geder, carper, suder, skaller, muslinger og krebs.
 • Vi anbefaler ikke at fiske efter disse arter, da det er ørred og stør der er den største bestand af.

NATUREN

 • Ryd altid op efter dig selv og benyt de opstillede skrældespande.
 • Fisk må kun renses ved rensebordet og ikke i søen.
 • Hunde må ikke medtages på området.
 • Musik og støjende adfærd er ikke tilladt
 • Hvis i vil grille skal grillen sættes på sten-stien og ikke i græsset.

 

Ugens Vejr

Poppelsøen tilbyder

 • Størfiskeri i særklasse.

 • Ørredfiskeri med velsmagende ørred.

 • Grejbutik med stort udvalg af fiskegrej.

 • Hyggelige omgivelser, i smuk natur.

 • Café og Toiletfaciliteter

 • Familievenlige omgivelser, med plads til alle

 • Grillplads og plads til selskaber og udflugter