Fiskearter

Belugastør

Belugast0rBelugastøren stammer fra området omkring Sortehavet og Det Kaspiske Hav, og det er først i 2011, at de første belugastører er sat ud i et par danske put & take-søer. Det er en vandrefisk, der gyder i floderne og vokser op i brak- eller saltvand. Det er den største af alle størarter, og den kan blive op til 8 meter og veje 3.200 kg. Belugastøren er en grådig rovfisk, der fighter godt, så endelig husk at stille bremsen, så den kan trække line ud under fighten. Ofte springer den fri af vandet under fighten. Den kan kendes fra de andre størarter i Poppelsøen på bl.a. sin brede mund. Husk at størren skal genudsættes.


 

Diamantstør

DiamantstoerDiamantstøren stammer fra området omkring Det Kaspiske Hav og Sortehavet. Ligesom de fleste andre størarter gyder de i ferskvand, men vokser normalt op i brakvand. Det er en af de mindre størarter, der kun bliver godt 2 meter lang og ca. 100 kg. Diamantstørerne i Poppelsøen vejer mellem1,5 og 11 kg. Diamantstørerne blev udsat i Poppelsøen i eftersommeren 2011, og fiskene er hurtigt blevet en meget populær fangst, for de er mere eller mindre altædende og bider villigt på både fiskestykker, rejer, orm og en gang i mellem powerbait. De giver som de andre stører en hård fight. Størren skal genudsættes.


 

Sibirisk Stør

Sibirisk st0rDen sibiriske stør stammer, som navnet antyder, fra Sibirien. Arten kan blive mere end 2 meter lang og veje mere end 200 kg. I modsætning til de fleste andre stører lever de hele deres liv i ferskvand. Der er udsat 12 sibiriske stører på op til knap 6 kg i Poppelsøen. Sibiriske stører lever af forskellige bunddyr og fisk, og de bider villigt på agn som fx rejer, fiskestykker og orm. De er en populær fangst i Poppelsøen, ikke mindst pga. 


 

Regnbueørred

RegnbueoerredRegnbueørreden er den mest almindelige ørredart i put & take-vande. Den blev oprindeligt indført til Europa fra Nordamerika i slutningen af 1800-tallet, og den er nu udbredt over det meste af verden. Den kan kendes på det rødlige bånd langs siden og på de mange små pletter på halen. Den er mere hårdfør end de andre ørredarter i Danmark, og den en fortrinlig sportsfisk. Den vokser hurtigt og kan blive meget stor. Der udsættes mange regnbueørreder i Poppelsøen – i sæsonen stort set dagligt.


 

Guldørred

GuldoerredGuldørreden er en forædlet variant af den almindelige regnbueørred, og den kan fanges med de samme metoder. Den er dog kendt for at være ret svær at overliste, så selvom man ofte kan se stimer af guldørreder i vandet, kan det være svært at få dem til at hugge. Guldørreden blev oprindelig fremavlet på grund af sit udseende og sin gode smag, og det er ikke underligt, at den smukke fisk er blevet populær i put & take-søerne. Der udsættes jævnligt guldørreder i Poppelsøen – typisk i en størrelse på 1,5-4 kg.


 

Brødding

br0dingUdsættes kun i visse perioder.

Denne smukke laksefisk er en krydsning mellem en fjeldørred (røding) og en kildeørred. Den minder i udseende mest om kildeørreden, men bliver betydelig større. Den kræver forholdsvis koldt og iltrigt vand og trives derfor godt i Poppelsøen, specielt i vinterhalvåret. Der udsættes med mellemrum ferskvandsopdrættede brødinger på ca. 1-4,5 kg i Poppelsøen. De smukke og velsmagende fisk er meget svære at fange.


 

Bækørred

baekoerredUdsættes kun i visse perioder.

Bækørreden er en strømvandsform af ørreden, og den lever hele sit liv i strømvand i modsætning til havørreden, som vokser op i havet. Bækørreden har på ryg, sider og gællelåg store sorte og røde pletter, som gør den til en meget smuk og meget eftertragtet sportsfisk. I naturen bliver bækørreden meget sjældent over 3 kg, men i dambrug kan den blive meget større. Bækørredens naturlige føde er krebsdyr, orme, vandinsekter og småfisk, så den kan tages på de samme agn som regnbueørreden. Der udsættes med mellemrum bækørreder i Poppelsøen – typisk i størrelsen 1-3 kg.

Ugens Vejr

Poppelsøen tilbyder

  • Størfiskeri i særklasse.

  • Ørredfiskeri med velsmagende ørred.

  • Grejbutik med stort udvalg af fiskegrej.

  • Hyggelige omgivelser, i smuk natur.

  • Café og Toiletfaciliteter

  • Familievenlige omgivelser, med plads til alle

  • Grillplads og plads til selskaber og udflugter